Stiftelsens syfte/ändamål

Stiftelsens syfte är att förbättra livskvaliteten för psykiskt funktionsnedsatta främst missbrukare i hopp om det leder till att de kan ta sig ur sin situation och sitt missbruk och nå arbetsmarknaden alternativt utbildning. Genom att nyttja fysisk aktivitet som verktyg ämnar stiftelsen bygga broar mellan psykiskt funktionsnedsatta främst missbrukare och det övriga samhället. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer främst inom Sverige vars insatser arbetar med och för psykiskt funktionsnedsatta främst missbrukare, gärna med fysisk aktivitet, främst fotboll, som verktyg. Stiftelsens ändamål är att: Främja insatser som erbjuder missbrukare en fysisk aktivitet och som skapar en arena för social utveckling, mångfald och integrering. Främja för verksamheter till klubbar/föreningar i Sverige som bredvid sin ordinarie verksamhet, driver eller önskar att driva insatser inriktade mot missbrukare. Främja insatser som förbättrar livskvalitén hos missbrukare. förmån för bland annat utsatta målgrupper, idrott, kultur och entreprenörskap. Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål. Samverka med samhället, organisationer, myndigheter och andra stiftelser inom och utom Sverige. Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål. Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.