Om Fotbollsstiftelsen

Idén är att genom en toppklubb erbjuda en marginaliserad grupp människor en aktivitet på dagtid. Vi vill erbjuda missbrukare en fysisk aktivitet baserad på teamkultur, genom att starta "Gatulag" som är anknuten en toppklubb. Vi ser ett behov för meningsfylld aktivitet där spelarna kan uppleva att bemästra något.

Problemet/utmaningen är att delar av målgruppen inte har aktiviteter som upplevs meningsfyllda. Genom Gatulaget upplevs bemästrande. Att bemästra över tid ger ökad livsglädje och livskvalité. 

Förutsättningar/Framgångskriterier

 • Tät samarbete mellan förening och kommun.
 • Förankrad internt i förening och kommun
 • Ha de rätta människor runt laget, tränare, ledare, frivilliga etc.
 • Föreningen har många samarbetspartners som kan ge arbetsträning och efter hand arbete.
 • Skapa en trygg och förutsägbar ekonomi för gatulaget.
 • Fokus på rekrytering genom kommun, Arbetsförmedlingen, behandlingsinstitutioner, sociala medier m.m.
 • Vi bygger lag! Spelarna blir inkluderad i föreningen och det ställs krav enligt fotbollens grundvärden.
 • När spelarna möter på träning och varit drogfria en period, vill de få möjlighet att arbetsträna, först via föreningens olika aktiviteter, senare i externt företag.

Mål

 • Huvudmålet är att ge missbrukare en bättre vardag. Över tid önskar vi att den enskilda skall fungera i vardagen utan droger och komma tillbaka i arbetslivet/utbildning.
 • Rekrytera spelare.
 • Skapa en trygg arena för att kunna bemästra och inkludera och genom detta öka självförtroendet och självkänslan.
 • Öka antal timmar och dagar utan droger.
 • Att bemästra vardagen.
 • Skapa nya nätverk.
 • Jobba med utmaningar kring hälsa, ekonomi, arbetsförmedlingen, bolig etc.
 • Arbetsträning/arbete; Fotbollsklubben har många samarbetspartners som gärna vill/kan bidra.

 

Träffa teamet


Kenneth Storvik


Kenneth har en lång bakgrund från toppfotboll som spelare, tränare och ledare. Han har också jobbat som lärare i Samverkanklass på högstadiet och är van med och gillar att jobba i samverkan med olika instanser.