Fotbollsstiftelsen och Globala målen

Vi jobbar mot 9 av FN`s globala mål för hållbar utveckling